Hendriks Secretarieel richt zich op het verbeteren en bemensen van uw ondersteunende diensten. Dit doen we op basis van onze vier pijlers, te weten;

  • Interim invulling van functies
  • Projectondersteuning
  • Training en coaching on-the-job
  • Organiseren van zakelijke bijeenkomsten

Als onze opdrachtgever wilt u zich concentreren op uw core business. Het kunnen vertrouwen op een solide ondersteuning (secretariaat, receptie, backoffice en dergelijke) is daarbij onontbeerlijk. In de praktijk blijkt het lastig om deze stabiliteit te behouden, onder andere door verzuim, zwangerschap of het niet aansluiten van de competenties op de functie. In deze situaties biedt Hendriks Secretarieel in nauw overleg met onze opdrachtgevers een passende oplossing.